LYCKEBYÅN


Lyckebyån


Är 100 km lång och rinner genom Sydöstra Småland och Östra Blekinge.

Ån har sin mynning i Lyckeby socken i Karlskrona Kommun. Avrinningsområdet är 811 Km² stort och består mestadels av skogsmark.


""Med en tanke på naturen""

När ni paddlar med oss önskar vi att ni lägger en extra tanke på den vackra natur som ni kommer att befinna er i. Skräpa ej ned och visa hänsyn till alla djur. Respektera allemansrätten och lämna naturen så som ni själv vill finna den. Vi på Kanotlyckebyån  strävar efter att vara så miljömedvetna som möjligt och önskar därefter att våra kunder/gäster är det i sin tur.


"Inte störa - inte förstöra"

Sverige är unikt som har Allemansrätten, som ger oss möjligheten att röra oss fritt i naturen - och den gäller för oss alla. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kajak, klättrar i berg eller cyklar i skogen.


Du kan ta dig fram nästan överallt längs våra kuster, i sjöar och i vattendrag. Vi är gäster i naturen och måste visa hänsyn och ansvar mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Inte störa - inte förstöra, det är grunden i den svenska allemansrätten.

Allemansrätten omfattar många områden, vi på Kajakboden har begränsat oss till det som främst tilltalar vår verksamhet och vad som är intressant för våra gäster och kunder.

"Se det vilda utan att störa"

En storlom med ungar. Fiskgjusen som seglar högt ovanför vattnet. Kanske skymten av en bäver. Djurlivet ger extra krydda åt natur-upplevelserna. Iakktag gärna, men försök inte komma nära djuren för att fotografera eller se bättre. Använd hellre kikare och teleobjektiv för att komma nära utan att störa.

Kanoten går tyst och det är lätt att komma för nära häckande fåglar på öar och utmed stränder. Var extra försiktig under vår och sommar när fåglarna ligger på ägg eller har ungar. Om föräldrarna skräms från boet eller fågelkullarna splittras kan ungarna få svårt att klara sig.


Var uppmärksam

Om fåglar eller andra djur uppträder nervöst är du för nära. Storlommen som ofta häckar på öar är särskilt känslig för störningar. Om den simmar omkring utanför stranden har den troligen bo i närheten.

Undvik att rasta eller slå läger i närheten av fåglarnas boplatser. Fiskgjusen har ofta boet i toppen av en tall vid stranden eller på någon holme. Om fågeln hänger högt i luften ovanför boet är du för nära.

Hetsa inte fågelkullar framför kanoten! Särskilt i smala vattendrag utan skyddande strandvegetation är risken stor att kullarna splittras. Stanna upp och låt fåglarna hinna undan. Är ni många i grupp är det bästa att samla ihop gruppen och passera kullen så snabbt som möjligt.


Skyddad natur

Vissa platser med särskilt känsligt fågelliv är skyddade som fågelskyddsområden. Där är det förbjudet att gå iland och att vistas i närheten.

Även på andra platser kan allemansrätten inskränkas genom särskilda regler, t ex inom strandskydds-område eller i nationalparker och naturreservat. I sådana områden kan det t ex vara förbjudet att göra upp eld eller tälta.

För att hindra spridning av kräftpest är det viktigt att kanot och annan utrustning hinner torka ordentligt innan den flyttas från ett vatten till ett annat.


Lämna lägerplatsen utan spår

Övernatta i första hand på iordninggställda lägerplatser. Där finns eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du inte riskerar att störa dem som bor i närheten.

Längre än något dygn bör du inte stanna på samma plats utan lov från markägaren. Större grupper bör alltid fråga om lov, också för en enda natt. Lämna lägerplatsen utan spår. Ta med allt skräp. Lägg inga soppåsar invid överfulla sopkärl. Då sprider djuren omkring skräpet.

Använd lägerplatsens toaletter. Gräv annars en grop och täck över ordentligt. Ta därför med en liten spade i kanoten.


Elda med måtta

Under sommaren är det ofta eldningsförbud. Då är risken för skogsbrand stor, och du får inte göra upp eld ens i lägerplatsens eldstäder. På turistbyrån och hos kanotuthyraren får du veta om det är eldningsförbud. Detta skall respekteras! Men även annars kan det vara risk för brand. Ta med ett litet fältkök - det får du alltid använda. Använd aldrig engångsgrillar!

Om du ändå måste elda, välj en bra plats med stenig eller grusig mark utan växtlighet intill och se till att ha vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor över skogen. Låt elden brinna ut och släck glöden noga med vatten.

Elda inte direkt på berget, det spricker sönder! Lägg inte folieförpackningar och annat obrännbart i elden, det blir kvar som skräp.

Grenar, kvistar och kottar på marken får du plocka som bränsle. Men du får inte ta näver eller på annat sätt skada växande träd.


Var varsam också på land

Passera inte över tomt eller åkrar om du måste bära eller dra kanoten mellan vattendrag. Stäng grindar efter dig. Respektera skyltar som förbjuder bilåkning på enskilda vägar om du ska köra ned kanoten till vattnet. Och fråga markägaren om lov innan du ställer upp bilen eller husvagnen över natten vid en enskild väg.

Lämna naturen som du själv vill finna den!


Fiske 


För att fiska i lyckebyån och dess tre sjöar som turen går igenom krävs fiskekort. För att lösa fiskekort läs under fliken "samarbete"